Индивидуално обучение

Всеки един от курсовете в група може да бъде проведен и индивидуално. Индивидуално обучение е за ученици от всяка възраст. Всеки е добре дошъл да затвърди или даде начало на езиковата си грамотност по английски, немски, френски и руски език или да се подготви за изпитите по БЕЛ и математика след 7-ми и 12-ти клас […]

Индивидуално обучение Read More »