БЕЛ и математика – 7 клас

Годишният курс по БЕЛ и математика за 7-ми клас има за цел да затвърди знанията върху текущия материал и да подготви учениците за външното оценяване в края на учебната година с цел успешен прием в елитните езикови и професионални гимназии. Подготовката е съобразена с изискванията на МОН.

Начало на обучението: месец октомври

 • Курсът за всеки предмет обхваща 125 уч. часа – 1 х 4 уч. часа (събота ).
 • Обучението се води от специалисти с дългогодишен опит по програма, разработена от Училища за Европа и съобразена с изискванията на МОН.
 • По време на първото занятие учениците правят входящ тест, чрез който да се определя подготовката им преди започване на курса, за да могат своевременно да се отстранят всички пропуски в знанията и уменията им.
 • В задължителната програма са включени три пробни изпита, проведен в реална изпитна ситуация. Работите на учениците се проверяват, оценяват и рецензират от експерти, според критериите за конкурсния изпит.
 • При необходимост могат да се проведат допълнителни консултации индивидуално с всеки ученик.

Курсът по български език и литература включва:

 • Теоретични знания за езика, представени в достъпна и стегната форма;
 • Практическа работа с контролни тестове (на място), с които се проверяват и затвърждават знанията;
 • Тестове, достъпни във виртуална среда, с рецензия от преподавателя и достъп за родителите;
 • Интерпретация на художествените текстове, включени в изпитната програма;
 • Изграждане на умения за анализ на художествен текст. Овладяване на задължителната терминология;
 • Усъвършенстване на уменията за създаване на текст-преразказ на неизучавано художествено произведение с определена дидактическа задача.
 • Курсът обръща специално внимание на писането на преразказ, за да може курсистите да усъвършенстват уменията си за писане на сбит, трансформиращ или подробен преразказ.
 • Обучението е присъствено или комбинирано – на място в офисите и онлайн.

 Курсът по математика включва:

 • Преговор на учебното съдържание от 5-ти и 6-ти клас. Изучаването на материала от 7-ми клас, като теоретичната подготовка изпреварва тази в училище. Учениците се запознават с всички определения, свойства и теореми, които намират приложение в решаването на задачите;
 • Практическа част: Изграждане на умения за прилагане на изучения материал в решаването на тестови задачи, като се обръща специално внимание на задачи тип PISA;
 • Домашна работа: След всеки урок се задава подходяща домашна работа, с която учениците да затвърдят наученото. Коментират се и се анализират допусканите грешки. Обучението е присъствено или комбинирано – на място в офисите и онлайн.

Такса за годишен курс:

 • БЕЛ или математика – 7-ми клас – от 1100 до 1200 лв за предмет
 • БЕЛ и математика – 7-ми клас – от 1830 до 1930 лв

Кликнете тук за подробна информация за отстъпки и начини на плащане

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!