FCE, CAE, CPE

Като оторизиран подготвителен център за изпитите на университета Кеймбридж и партньор на Британски съвет по програма Addvantage, Училища за Европа традиционно организира курсове за:

 • Първи сертификат по английски език (FCE)
 • Сертификат по английски език за напреднали (CAE)
 • Сертификат за владеене на английски език на най-високо ниво (CPE)

Сертификатите са с безсрочна валидност и се признават от водещи университети и утвърдени бизнес компании както в България, така и в чужбина.


Подготовка за First Certificate in English (FCE)

Курсът осигурява:

 • Подготовка, изцяло съобразена с изискванията на изпитния формат за сертификат на Кеймбридж (езиково ниво В2);
 • Ефективно развитие на всички езикови умения: Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking;
 • Обогатяване и систематизиране на речниковия запас;
 • Разграничаване особеностите на различните езикови стилове;
 • Развиване на комуникативните умения и изграждане на стратегии за успешно представяне на компонента Speaking;
 • Практически тестове в реалния формат на изпита за FCE.

Подготовка за Certificate in Advanced English (CAE)

Курсът осигурява:

 • Подготовка, изцяло съобразена с изискванията на изпитния формат за сертификат на Кеймбридж (езиково ниво С1);
 • Затвърждаване и задълбочаване на всички езикови умения: Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking;
 • Обогатяване на речниковия запас, особено в по-официалния стил на общуване;
 • Разграничаване спецификата на различните езикови стилове и правилната им употреба в писмената и устна реч;
 • Развиване и надграждане на комуникативните умения с цел максимална свобода на общуване;
 • Стратегии за постигане на високи резултати в отделните компоненти;
 • Практически тестове в реалния формат на изпита за CАE.

Подготовка за Certificate of Proficiency in English (CPE)

Курсът осигурява:

 • Подготовка, изцяло съобразена с изискванията на изпитния формат за сертификат на Кеймбридж (езиково ниво С2);
 • Затвърждаване  на всички езикови умения: Reading, Use of English, Writing, Listening, Speaking;
 • Обогатяване на речниковия запас и активното му използване в различен контекст;
 • Разграничаване на особеностите на различните езикови стилове и правилната им употреба в писмената и устна реч;
 • Стратегии  и тактики за постигане на високи резултати на изпита;
 • Практически пробни изпити в реален формат и в реално време.


Пробен изпит (Mock Exam)

Училища за Европа провеждат пробни изпити, чиято цел е да се определи нивото на курсистите и да се дадат препоръки относно тяхната понататъшна подготовка. Изпитите използват автентични материали от предишни изпитни сесии и следват стриктно формата и критериите за оценка, определени от Cambridge ESOL. Тестовете се проверяват от преподаватели, преминали обучение на семинари, организирани от Cambridge ESOL и Британски съвет.

На курсисти, чиито резултати са по-високи от 60% (С), се репоръчва да се регистрират за изпитните сесии, както и да продължат обучението си в следващото ниво.


Изпитни сесии

В учебните центрове на Училища за Европа ще получите подробна информация за изпитните дати, таксите за изпитите и сроковете за регистрация.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!